نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
حرم امام رضا (ع) , ImamRezaFA

حرم امام رضا (ع)

حرم امام رضا (ع) , ImamRezaFA

حرم امام رضا (ع)

9,058نــــفــــــر
عضو شده اند
9,058نفر عضو شده اند
99/11/1 20:54

حجاب را برایت معنا می کنم ....

حرم امام رضا (ع)
حجاب را برایت معنا می کنم ....

در لغت نامه ها و فرهنگ نامه های ذهنم به جست و جو پرداختم تا معنای
حقیقی حجاب را بیابم ،

حال ای فرد آسمانی، حجاب را برایت این گونه معنا می کنم :

حجاب یعنی آرامـش ،

حجاب یعنی امنـیت ،

حجاب یعنی زیبـایی ،

حجاب یعنی طراوت،

حجاب یعنی متـانت ،

حجاب یعنی بندگی ،

حجاب یعنی رکـوع ،

حجاب یعنی سجود ،

حجاب یعنی پله ای نزدیک تر به او ..
99
19
2
6
مجتبی  , pooya879
چهارشنبه 1 بهمن ، 20:55
****
ادامه
یا ثامن الحجج , ziyarat8
چهارشنبه 1 بهمن ، 20:55
***
ادامه
آخرین مطالب حرم امام رضا (ع)