نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
حرم امام رضا (ع) , ImamRezaFA

حرم امام رضا (ع)

حرم امام رضا (ع) , ImamRezaFA

حرم امام رضا (ع)

9,058نــــفــــــر
عضو شده اند
9,058نفر عضو شده اند
99/10/30 22:11

چه بنویسم از آن بی‌ابتدا، بی‌انتها، زهرا ازل زهرا،...

حرم امام رضا (ع)
چه بنویسم از آن بی‌ابتدا، بی‌انتها، زهرا
ازل زهرا، ابد زهرا، قدر زهرا، قضا زهرا
شگفتا فاطمه! یا للعجب! واحیرتا! زهرا
چه می‌فهمم من از زهرا و ما أدراک ما زهرا!
99
17
1
6
یا ثامن الحجج , ziyarat8
سه شنبه 30 دی ، 22:12
...
ادامه
آخرین مطالب حرم امام رضا (ع)