نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
حرم امام رضا (ع) , ImamRezaFA

حرم امام رضا (ع)

حرم امام رضا (ع) , ImamRezaFA

حرم امام رضا (ع)

9,058نــــفــــــر
عضو شده اند
9,058نفر عضو شده اند
99/10/26 15:07

▪ ️فاطمیه ماه خون ماه غم است ▪ ️فاطمیه یک محرم ماتم...

حرم امام رضا (ع)
▪ ️فاطمیه ماه خون ماه غم است
▪ ️فاطمیه یک محرم ماتم است

▪ ️فاطمیه چشم گل پر شبنم است
▪ ️فاطمیه عمر گل ها هم کم است

▪ ️فاطمیه دیده مهدی تر است
▪ ️اشک ریزان در عزای مادر است

99
22
1
7
یا ثامن الحجج , ziyarat8
جمعه 26 دی ، 15:07
*****
ادامه
آخرین مطالب حرم امام رضا (ع)