آی فیلم , iFILM.TV

آی فیلم

آی فیلم , iFILM.TV

آی فیلم

15,153نــــفــــــر
عضو شده اند
15,153نفر عضو شده اند
بیشتر
96/05/25 11:37

#سعید_سلطانی: برای ساخت «ستایش 3» آمادگی کامل دارم...

آی فیلم
#سعید_سلطانی: برای ساخت «ستایش 3» آمادگی کامل دارم

متن کامل مصاحبه:
http://ifilmtv.com/News/NewsIn/44009

کانال رسمی شبکه #آی_فیلم
99