نرم افزار اندروید کلوب
خمینی شهر , homayoonshahr

خمینی شهر

خمینی شهر , homayoonshahr

خمینی شهر

422نــــفــــــر
عضو شده اند
422نفر عضو شده اند
89/03/20 16:22

امریکا مسوده قطعنامه تعذیرات جدیدعلیه ایران رابه...

خمینی شهر
امریکا مسوده قطعنامه تعذیرات جدیدعلیه ایران رابه شورای امنیت سازمان ملل ارایه کرد
امریکا مسوده قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل ارایه کرده که ممکن تعذیرات جدید را علیه ایران به خاطر متوقف نساختن غنی سازی یورانیم، اعمال خواهد کرد. مقامات می گویند، این مسوده از حمایت تمام اعضای دایمی شورای امنیت که دارای حق ویتو هستند، برخوردار است. امریکا، روسیه، چین، برتانیا و فرانسه اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشند. امریکا گفته است، آن کشور امیدوار است تا 9 عضو شورای امنیت که نیاز به رای آنها است، به این مسوده جواب مثبت بدهند
99