نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
همسایه , Hamsayeh

همسایه

همسایه , Hamsayeh

همسایه

1,349نــــفــــــر
عضو شده اند
1,349نفر عضو شده اند
بیشتر
99/04/7 00:30

ما انسان ها مثل مدادرنگی هستیم....

همسایه
ما انسان ها مثل مدادرنگی هستیم...
شاید رنگ مورد علاقه یکدیگر نباشیم!
اما روزی...
برای کامل کردن نقاشیمان
بدنبال هم خواهیم گشت...!
به شرطی که انقدر
همدیگر را‌ تا حد نابودی نتراشیم
99