نرم افزار اندروید کلوب
همسایه , Hamsayeh

همسایه

همسایه , Hamsayeh

همسایه

1,323نــــفــــــر
عضو شده اند
1,323نفر عضو شده اند
بیشتر
99/01/9 00:23

اشتباهی رایج و خطرناک در مورد ماسک دریچه دار این...

همسایه
اشتباهی رایج و خطرناک در مورد ماسک دریچه دار این است که عموما تصور میشود این قطعه پلاستیکی بر روی ماسک، فیلتر ماسک می باشد. بدانیم خود ماسک فیلتر است و بدنه ی پارچه ای ماسک هوای تنفسی را فیلتر و عاری از ذرات می کند. نقشی که این قطعه پلاستیکی یا دریچه یکطرفه بازدمی روی ماسک ایفا میکند در هنگام بازدم، هوای خارج شده به داخل ماسک را با سرعت به خارج میفرستد و از تجمع دی اکسیدکربن بازدمی در ماسک جلوگیری می کند. حال تصور کنید فردی مبتلا با گذاشتن این ماسک دریچه دار عطسه کند، قطرات ریز تنفسی وی بدون هیچ مانعی از دریچه ماسک خارج خواهد شد.

استفاده از ماسک دریچه دار برای بیماران اکیدا ممنوع است

دکتر حسین اخوان زنجانی
متخصص بیماری های عفونی
99
18
1
13
مینا مانی , mina_mani
شنبه 9 فروردین ، 00:56
ادامه