نرم افزار اندروید کلوب
همسایه , Hamsayeh

همسایه

همسایه , Hamsayeh

همسایه

1,320نــــفــــــر
عضو شده اند
1,320نفر عضو شده اند
بیشتر
99/01/7 11:36

از یادداشت روزمره خانوم بهرامی دانشجوی مقیم ژاپن

همسایه
از یادداشت روزمره خانوم بهرامی دانشجوی مقیم ژاپن
99
10
2
6
هیچ، محمد  , mustang___
پنجشنبه 7 فروردین ، 21:22
یاد پروفسور ناکازاکی افتادم که از ایران اومده بود هنوز زنده اید شما؟
ادامه
محمد محمد , mahdi6
پنجشنبه 7 فروردین ، 12:26
تصاویر غارت فروشگاه ها تو ژاپن هم منتشر شد. شانسی ک ژاپن آورد این بود ک چین خیییییییلی خوب کنترل کرد ک ب همسایه هاش نرسید. ولی با گسترشش تو اروپا و آمریکا یقه ژاپن رو هم خواهد گرفت.
ب نظر من خیلی خوب روشن شد ک فرهنگ عمومی ما تو دنیا نمونه است و بهتر از اون واقعا دیده نشد هیچ جا. واینکه ای کووید 19 آبروی همه کشورهای ب اصطلاح پیشرفته رو کاملا برد...
ادامه