نرم افزار اندروید کلوب
همسایه , Hamsayeh

همسایه

همسایه , Hamsayeh

همسایه

1,323نــــفــــــر
عضو شده اند
1,323نفر عضو شده اند
بیشتر
99/01/6 13:03

نوشته پشت یک اتوبوس در اروپا : چاقو اسماعیل را نکشت...

همسایه

نوشته پشت یک اتوبوس در اروپا :

چاقو اسماعیل را نکشت
آتش ابراهیم را نسوزاند
نهنگ یونس را نخورد
دریا موسی را نبلعید ""با خدا باش تا نگهبانت باشد...""
99