نرم افزار اندروید کلوب
همسایه , Hamsayeh

همسایه

همسایه , Hamsayeh

همسایه

1,323نــــفــــــر
عضو شده اند
1,323نفر عضو شده اند
بیشتر
99/01/6 12:36

. مامور کنترل مواد مخدر به یک دامداری در ایالت تکزاس...

همسایه
. مامور کنترل مواد مخدر
به یک دامداری در ایالت تکزاس امریکا می‌رود و به صاحب سالخورده‌ی آن می‌گوید: «باید دامداری‌ات را برای جلوگیری از کشت مواد مخدر بازدید کنم»

دامدار، با اشاره به بخشی از مرتع ، می‌گوید:«باشه، ولی اونجا نرو» مامور فریاد می زنه:« آقا ! من از طرف دولت فدرال اختیار دارم»

بعد هم دستش را می‌برد و از جیب پشتش نشان خود را بیرون می‌کشد و با افتخار به دامدار پیر نشان داده و اضافه می‌کند: «اینو می‌بینی؟ این نشان به این معناست که من اجازه دارم هرجا دلم می‌خواد برم..در هر منطقه‌یی... بدون پرسش و پاسخ. حالی‌ات شد؟ می‌فهمی؟» دامدار محترمانه سری تکان می‌دهد، پوزش می‌خواهد و دنبال کارش می‌رود.

کمی بعد، دامدار پیر فریادهایی بلند می‌شنود و می‌بیند که مامور از ترس گاو بزرگ وحشی که هر لحظه به او نزدیک‌تر می‌شود، دوان دوان فرار می‌کند. به نظر می‌رسد که مامور راه فراری ندارد و قبل از این که به منطقه‌ی امن برسد، گرفتار شاخ گاو خواهد شد.

دامدار لوازمش را پرت می‌کند، باسرعت خود را به نرده‌ها می‌رساند و از ته دل فریاد می‌کشد: «نشان، نشانت را نشونش بده!»
(این روز ها مردمی که با غرور و تمسخر به کرونا راهی سفر می شوند دقیقا دارند پایکوبان بسمت گاو وحشی و نامرئی کرونا می روند !پایان تعطیلات باید دید چگونه برای خلاصی خود از این گاو وحشی به هردری می زنند !اما افسوس که فقط نه خود که همه ما را بزحمت خواهند انداخت )
99
24
1
7
مهران سلیمانی , mehran_soleyman
چهارشنبه 6 فروردین ، 12:40
خخخخخممم
ادامه