نرم افزار اندروید کلوب
همسایه , Hamsayeh

همسایه

همسایه , Hamsayeh

همسایه

1,320نــــفــــــر
عضو شده اند
1,320نفر عضو شده اند
بیشتر
99/01/2 14:11

راهنمای تمرینات قدرتی با وزن بدن در خانه

همسایه
راهنمای تمرینات قدرتی با وزن بدن در خانه
99
6
1
6
سما موحد  , mahemehrabaneman
شنبه 2 فروردین ، 14:13
برخی از این تمرینات برای مفاصل ضرر داره انگار
ادامه