نرم افزار اندروید کلوب
همسایه , Hamsayeh

همسایه

همسایه , Hamsayeh

همسایه

1,323نــــفــــــر
عضو شده اند
1,323نفر عضو شده اند
بیشتر
98/12/26 13:49

اصل بر این است شما یک ناقل بی علامت هستی؛پس قاتل...

همسایه

اصل بر این است شما یک ناقل بی علامت هستی؛پس قاتل نباش!! معلوم نیست نفر بعدی که ویروس را به او منتقل میکنی مثل تو دوام بیاورد یانه؟
#در_خانه_بمانید .
پی نوشت؛
داشته خیابون خرید میکرده که تصادف می‌کنه و تو عکسی که بازوی اون انداختن مشخص می‌شود کرونا دارد!!!
عکس استوری یکی از پرستارای بیمارستان مسیح دانشوری...
99
20
2
12
غمزه اریانا , monna
دوشنبه 26 اسفند ، 14:08
بخشی از ریه ایشون در عکس افتاده و تشخیص کرونا با وضعیت عکس سی تی از ریه هم انجام میشه
ادامه
اقای بی دود نهنگ سفید , lconstantinel
دوشنبه 26 اسفند ، 14:01
تو عکس بازی اون انداختن کرونا دارد؟؟؟کرونا با عکس مشخص میشود؟تو خیابان خرید میکرده؟؟
ادامه