نرم افزار اندروید کلوب
همسایه , Hamsayeh

همسایه

همسایه , Hamsayeh

همسایه

1,290نــــفــــــر
عضو شده اند
1,290نفر عضو شده اند
بیشتر
98/12/7 12:47

به عمل کار براید به سخنرانی نیست ادعا رو که همه دارند...

همسایه
به عمل کار براید به سخنرانی نیست
ادعا رو که همه دارند ولی در میدان عمل ، کردار و رفتار خیلی ها لنگ میزنند
99
18
1
10
حمید صالحی , hamid.s.d.8990
چهارشنبه 7 اسفند ، 18:20
هر دو از چیزیکه ترس داشتند به سراغشون اومد
ادامه