نرم افزار اندروید کلوب
همسایه , Hamsayeh

همسایه

همسایه , Hamsayeh

همسایه

1,289نــــفــــــر
عضو شده اند
1,289نفر عضو شده اند
بیشتر
98/11/27 23:58

خوشبختی بر سه ستون استوار است: فراموش کردن تلخی های...

همسایه
خوشبختی بر سه ستون استوار است:

فراموش کردن تلخی های دیروز
غنیمت شمردن شیرینی های امروز
و امیدواری به فرصت های فردا
99
12
1
5
علی سمفونی , hangame
یکشنبه 27 بهمن ، 23:59
آفرین
ادامه