نرم افزار اندروید کلوب
همسایه , Hamsayeh

همسایه

همسایه , Hamsayeh

همسایه

1,290نــــفــــــر
عضو شده اند
1,290نفر عضو شده اند
بیشتر
98/11/3 00:53

یک پلنگ تیزپا و قدرتمند ، اگر با هزار کیلومتر سرعت...

همسایه
یک پلنگ تیزپا و قدرتمند ،
اگر با هزار کیلومتر سرعت هم بدود ؛
باز نمیتواند به پرواز درآید ..
ولى ،
یک گنجشک کوچک با کمترین سرعت هم ،
پرواز می كند ..
زیرا براى پرواز نیاز به بال داریم ؛
نه قدرت و سرعت !!
بالِ پرواز ما انسانها ، ذهن ماست ..
موفقیت ، هیچ ربطى به :
هیکل/زیبایى/جنسیت/
قدرت/سن و سال/
داخلى و خارجى بودن ندارد !!
درصد موفقیت انسانها بستگى به :
درصدِ استفاده از قدرتِ ذهنشان دارد ..

به قول مولانا :
رهِ آسمان درون است ؛ پرِ عشق را بجنبان/
پرِ عشق چون قوى شد ؛ غم نردبان نماند ..
99