نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
همسایه , Hamsayeh

همسایه

همسایه , Hamsayeh

همسایه

1,264نــــفــــــر
عضو شده اند
1,264نفر عضو شده اند
بیشتر
98/10/30 00:31

کشیشی از آنجا میگذشت؛ مدتی ایستاد و دید که مردم به...

همسایه

کشیشی از آنجا میگذشت؛ مدتی ایستاد و دید که مردم به گدائی که ستاره داوود دارد کمکی نمیکنند.
جلو رفت و گفت: رفیق بیچاره من، متوجه نیستی؟ اینجا یک کشور کاتولیکه، تازه مرکز مذهب کاتولیک جهان هم هست. پس مردم به تو که ستاره داوود داری به خصوص که درست نشستی بغل دست گدائی که صلیب دارد چیزی نمیدهد. در واقع از روی لجبازی هم شده به او پول میدهند نه به تو.
گدائی که ستاره داوود داشت بعد از شنیدن حرفهای کشیش رو کرد به گدای صاحب صلیب و گفت:
هی "موشه" نگاه کن ببین کی آمده به برادران "گلدشتین" بازاریابی یاد میده؟
(خانواده گلدشتین؛ خاندانى ثروتمند و یهودى تبار بودند)
99