همسایه , Hamsayeh

همسایه

همسایه , Hamsayeh

همسایه

655نــــفــــــر
عضو شده اند
655نفر عضو شده اند
بیشتر
97/07/1 10:11

مردی نزد امام علی (علیه السلام) آمد و عرض کرد من...

همسایه
مردی نزد امام علی (علیه السلام) آمد و عرض کرد من حاجتی دارم.
امام فرمود حاجتت را روی زمین بنویس، زیرا که من گرفتاری تو را آشکارا در چهره ات می بینم.
مرد روی زمین نوشت من فقیری نیازمندم.
امام به قنبر فرمود با دو جامه ارزشمند او را بپوشان.
مرد فقیر هم با چند بیت شعر از امیرالمؤمنین تشکر کرد.
حضرت فرمود یکصد دینار نیز به او بدهید.

بعضی گفتند یا امیرالمؤمنین، او را ثروتمند کردی.
امام علی (علیه السلام) فرمود من از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم که فرمود مردم را در جایگاه خود قرار دهید و به شخصیت آنان احترام بگذارید.
آنگاه فرمود من از بعضی مردم در شگفتم.
آنان بردگان را با پول می خرند، ولی آزادگان را با نیکی های خود نمی خرند.

بحارالانوار
99