نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
هفت قدم تا تو , haftclub

هفت قدم تا تو

هفت قدم تا تو , haftclub

هفت قدم تا تو

8,226نــــفــــــر
عضو شده اند
8,226نفر عضو شده اند
91/03/2 00:25

طبقات اجتماعی در دوره ساسانی با توجه به اینکه اوستا...

هفت قدم تا تو
طبقات اجتماعی در دوره ساسانی
با توجه به اینکه اوستا شکل نهایی خود را در روزگار ساسانیان گرفته است، ( گرداوری از زمان بلاش یکم اشکانی تا دوران ساسانیان ) میتـوان جا به جا نشانه هایی هم از زندگی اجتماعی و روزمره ی مردم را در این کـتاب بازیافـت. در زامیـاد یَشـت ( کـیان یَشـت )، مردم نسبت به پیشه ای که دارند به سه گروه تقسیم شده اند: آثَرَوَنـان ( پیشوایان دینی ) Atharavanan، رَثه اِشتَـران ( گردونه داران یا رزمیان [ ارتشتاران ] ) Rathah Eshtaran، و واستریوشـان ( برزیگران ) Vastar Youshan. در یسنـا ۱۹ از گروه چهارمی به نام هوتَخشـان ( پیشه وران و توده ی مردم ) Houtakhshan، نام برده شده است. ظاهراً گـروه واپسیـن ( هوتَخشـان ) در اصل با گروه برزیگـران یک طبقه را تشکیل میداده اند. تقسیم جامعه به سه طبـقه به پـیش از ساسانیان مربوط میشود، که در تجدید سازمان اداری و تشکیلات اجتماعی، به پیشه وران نیز بصورت طبقه ی چهارم هویتی نو دادند. برخی از منابع مانند طبری و ثعالبی این تقسیم بندی را به پای جمشید افسانه ای مینویسند و برخی دیگر مانن کتاب تـاج و مسعـودی به پای اردشیـر پاپگـان. با این همه با توجه به نقش خسرو انوشیـروان در افکـندن نظام نو میتوان گـمان برد که او، دست کم، به طبقات از دیـربـاز موجود، رسمیت بخشیده است. رسمیت تاریخی این تقسیم بندی از هر زمانی که باشد، به این نکـته ی مهم باید اشاره شود، که ایـران شاید نخستین کشوری بوده باشد که در آن به « صنـف »، در جایگاه گروهی که اعضای آن کار همگونی را انجام میدهند، توجه شده است. در روزگار سختگـیر سـاسـانی حتی هریک از این طبقـات چهـارگـانه به چند گـروه کـوچکـتر تقسیم شده بودند. برای نمونه، آثروَنان « پیشوایان دینی » گروههایی همچون موبـذان، هیربُـذان، داوران، دستـوران و آموزگـاران ( مُغان اندرزبُذ ) را تشکیل میدادند. گردونه داران یا ارتشتاران به دو گروه اسـواران ( فرماندگان مستقل سواره ) و پیادگـان ( مردمان و روستائیان عادی ) تقسیم میشدند که زیر نظر « ایران سپـاهبُـذ » خدمت میکردند. جالب توجه است که هریک از این طبقات از دیرباز همواره آتشکده ای ویژه ی خود داشتند. در نوشتارهای پهلوی گزارش های مربوط به این آتشکـده ها غـوطه ور در افسـانه آمده اند. این که اهـورامـزدا در آغـاز آفرینش آذرفرنبغ، آذرگـشنسـپ و آذربَرزین مهـر را برای پاسبانی گیتی آفرید و با دست خویش نشاند، به خوبی نیاز به تبیین و تثبیت را نشان میدهد. جَم نیز همه ی کارها را بیشتر به یاری آذرهای گـشنسـپ، فرنبغ و برزین مهر کرده است. بنا بر روایات در زمان پادشاهی تهمورث، چون مردم بر پشت گـاو سریسوگ از خونیرس به دیگر کشورها میرفتند، شبی در میان دریا آتـش که در آتشدانی بر پشت گاو قرار داشت با خُشار ( فشار ) باد و موج دریا، به دریا افتاد و به جای آن، سه آتش درخشیدن گرفتند: آذرگشنسپ، آذرفرنبغ و آذربرزین مهر. آتشکده ی بزرگ آذرگشنسپ، که آتش ارتشتـاران و شهریاران است، آتشکده ی فرَنبَغ، که آتش آثـرَوَنان ( روحانیان ) است و آتشکده ی برزین مهر، که آتش کشاورزان و پیشه وران است. این سه آتشکده ی رسمی ایران، آتش وَرَهـرام ( بهـرام ) خوانده میشوند. اینکه بنیان آن به زمان شاهان داستانی و افسانه ای بازمیگردد، حکایت از بسیار کهنسال بودن پرستاری از آتش در ایران باستان دارد. برگرفته از تاریخ ایران در زمان ساسانیان – دانشگاه همدان نوشته شادروان دکتر پرویز رجبی
99
آخرین مطالب هفت قدم تا تو
بركناری مهرداد سوم از شاهی، به‌فرمان مجلس مهستان استاد ایران‌دوست آلمانی: شما ایرانی‌ها همیشه به تاریخ‌تان... ... و به این سان سیدضیاء طباطبایی از نخست وزیری بركنار... 1610 سال پیش؛ پیشنهاد کاهش متقابل نیروهای نظامی دو... روش منحصر به فرد ایرانیان در طرد فاتحان تصویر سلوكوس... اسماعیل سامانی مردی كه تنها به ایران و ایرانی می... بپاخیری «المقّنع» و كفن پوشان راه وطن با هدف رهانیدن... ساخت مدل آرامگاه کورش بزرگ با برف در شیراز نشانه... شخصیت شاهپور دوم ( ذوالاکتاف ) گزارش های آمیانوس... ویسپَرَد و آیین یزشن گاه ویسپرد « آثـرونان ( موبدان... بانک اِگیبی و شرکاء ( نخستین بانک تاریخ ایران ) پیداست... تاریخچه پول در ایران تاریخچه پول در ایران انسان‌های... جاده ی چالوس یکی از زیباترین جاده های جهان جاده ۵۹،... گورستانی با عمر 1200 سال یكی از راه‌های شناخت اقوام... عمارت شاپوری شیراز تمبر بزرگداشت کورش بزرگ در هندوستان این پیکره، تمبری... نبرد رستم و اشکبوس پس از مرگ فرود و شکستهای پی در... نمایشگاه آنلاین آثار استاد محمود فرشچیان با کلیک... رویدادهای مهم تاریخ مصر از آغاز سدۀ ۲۰ پیش از میلاد... آیا اجداد ما دایناسور ها را دیده اند؟... طبقات اجتماعی در دوره ساسانی با توجه به اینکه اوستا... پرویز شهریاری، در خاك ایران آرام گرفت (2) پرویز شهریاری،... پرویز شهریاری، در خاك ایران آرام گرفت(1) پرویز شهریاری،... سنگ‌نوشته داریوش هخامنشی بازخوانی می‌شود  سنگ‌نوشته‌ی... سرو آتشكده‌ی كرمان، خوابیده جان می‌دهد سرو سرسبز...