سامانه ارتباطات قاصدک , Ghasedak.Communications.System

سامانه ارتباطات قاصدک

سامانه ارتباطات قاصدک , Ghasedak.Communications.System

سامانه ارتباطات قاصدک

9نــــفــــــر
عضو شده اند
9نفر عضو شده اند
93/10/8 14:36

راه اندازی سامانه مدیریت دامنه و فضای میزبانی قاصدک

سامانه ارتباطات قاصدک
سامانه مدیریت دامنه و فضای میزبانی شرکت سامانه ارتباطات قاصدک راه اندازی شد. مشتریان دامنه و هاست شرکت سامانه ارتباطات قاصدک با ورود به این بخش می توانند از زمان انقضا دامنه و هاست خود مطلع شده و آن بصورت اینترنتی شارژ نمایند.

همچنین با راه اندازی این سامانه چند روز قبل از انقضا هردامنه و هاست از طریق پیامک و ایمیل هشداری مبنی بر زمان پایان دامنه و هاست به مالک آن ارسال می شود. جهت ورد به بخش دامنه و هاست به اینجا مراجعه نمایید و جهت دریافت دسترسی ورود به آن با شرکت سامانه ارتباطات قاصدک تماس حاصل فرمایید.
99