نرم افزار اندروید کلوب
پل صراط - روز محشر - قیامت , ghasamname

پل صراط - روز محشر - قیامت

پل صراط - روز محشر - قیامت , ghasamname

پل صراط - روز محشر - قیامت

14,297نــــفــــــر
عضو شده اند
14,297نفر عضو شده اند
95/11/9 12:28

ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ، ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺯﺍﺩﻩ...

پل صراط - روز محشر - قیامت
ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ،
ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ
ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ
ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ
ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ
ﺍﺯ ﺧﻮﯾﺶﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺩﺭﻭﻧﺶدر زﺍﯾﺶ ﺩﻭﻡ
ﻫﻮﯾﺪﺍ ﺷﻮﺩ

99
15
2
7
صبر  صبر , aftabenoghreyi
شنبه 9 بهمن ، 12:29
امیدوارکننده بود +++++++++++
ادامه
باران  , barannor
شنبه 9 بهمن ، 12:28
+++++++
ادامه