نرم افزار اندروید کلوب
امام زاده عبدالله(ع) , garibtuoiserkan

امام زاده عبدالله(ع)

امام زاده عبدالله(ع) , garibtuoiserkan

امام زاده عبدالله(ع)

7,209نــــفــــــر
عضو شده اند
7,209نفر عضو شده اند
97/12/23 20:59

امام علی علیه السلام: هیچ زیبایی آراسته تر از عقل...

امام زاده عبدالله(ع)
امام علی علیه السلام:
هیچ زیبایی آراسته تر از عقل وخردنیست،هیچ زشتی بدتراز دروغ نیست
99