نرم افزار اندروید کلوب
امام زاده عبدالله(ع) , garibtuoiserkan

امام زاده عبدالله(ع)

امام زاده عبدالله(ع) , garibtuoiserkan

امام زاده عبدالله(ع)

7,209نــــفــــــر
عضو شده اند
7,209نفر عضو شده اند
97/12/20 23:22

چند چیز عمر را طولانی می‌ڪند

امام زاده عبدالله(ع)
خشنـود ڪردن پـدر و مـادر
خــوددارى از مـردم آزارى
احتـرام و بزرگ داشتن پیـران و بـزرگان
صلــہ رحــم
خـوددارى از بریـدن درختـان تر،
مگـر در مواقع ناچـارى

وضـوى ڪامل گرفتـن
حفـظ صحـت
خـوش گفتارى با مـردم
خـوبے و احسان بہ مـردم
خوش رفتارى با همسـایه

طـول دادن به رڪوع و سجود در نـماز
طـول دادن به نشستن در سر سفره طـعام
در موقع اطعام به دیگـرى
احسـان ڪردن به خـانواده
با وضـو بـودن
زیارت امام حسـین علیہ السلام
99