فیلیپ , fillip

فیلیپ

فیلیپ , fillip

فیلیپ

23,874نــــفــــــر
عضو شده اند
23,874نفر عضو شده اند
95/03/1 22:35

ما خوب یاد گرفتیم: در آسمان مثل پرندگان باشیم و در...

فیلیپ
ما خوب یاد گرفتیم:

در آسمان مثل پرندگان باشیم

و در آب مثل ماهیها ،

اما هنوز یاد نگرفته ایم روی زمین چگونه زندگی کنیم ...
99
54
1
23
آریا بابائی , wolf_mr_b
شنبه 17 مهر ، 17:48
ادامه