نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
***Fashion*** , fash1on

***Fashion***

***Fashion*** , fash1on

***Fashion***

145,134نــــفــــــر
عضو شده اند
145,134نفر عضو شده اند
88/07/1 03:31

۲۵ میلیارد دلار گم شده است !...

***Fashion***
۲۵ میلیارد دلار گم شده است !!!
با انتشار آمارهای بانک مرکزی درباره وضعیت صادرات و واردات ایران در سال های گذشته شکاف آمار رسمی در درون دولت بازتر شد. این شکاف در کسب درآمدهای نفتی به اوج می رسد به طوری که تفاوت آماری اعلام شده از سوی بانک مرکزی و وزارت نفت در چهار ساله فعالیت دولت نهم به بیش از ۲۷ میلیارد دلار می رسد؛ تفاوت رقمی بالا و عجیب و غریب در انتشار آمار از سوی دو منبع رسمی. بنا بر گزارش بانک مرکزی که مرجع اصلی آمار درخصوص حوزه های کلان اقتصاد به حساب می آید ایران در سال های ۸۴ تا ۸۷ حدود ۲۷۹ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده است در حالی که این رقم از سوی وزارت نفت نزدیک به ۲۵۶ میلیارد دلار اعلام شده است. البته در محاسبات وزارت نفت آمار فروش گاز محاسبه نشده اما کیست که نداند فروش گاز در چهارساله گذشته در بهترین شرایط به دو میلیارد دلار می رسد زیرا حداکثر توانایی ایران در شرایط کنونی صادرات گاز به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در سال است. با این حساب اگر دو میلیارد دلار درآمد حاصله از فروش گاز از رقم کلی کاسته شود تفاوت آمار در فروش نفت ایران از سوی بانک مرکزی و وزارت نفت به ۲۵ میلیارد دلار می رسد. مسوولان پاسخ می دهند چرا دو مرجع اصلی که یکی متولی فروش نفت ایران و دیگری که مسوول خزانه است در اعلام اصلی ترین منبع درآمدی کشور چنین اختلاف فاحشی با هم دارند. برابر قانون وزارت نفت باید درآمدهای حاصل از فروش نفت را به خزانه بانک مرکزی واریز کند، بنابراین به طور طبیعی نباید چنین تفاوت آماری وجود داشته باشد اما مقایسه آمارهای اعلام شده از سوی دو مرجع نشان می دهد درآمدهای اعلام شده از طرف وزارت نفت ۲۵ میلیارد دلار کمتر از بانک مرکزی است. آمارهای منتشرشده از سوی این دو مرجع در جزییات سالانه به خوبی این تفاوت آماری را آشکار می کند. در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی درآمدهای نفتی در سال ۸۴ برابر ۵۳ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بوده اما وزارت نفت برای همین سال رقم ۵۱ میلیارد دلار را برای فروش نفت اعلام کرده است. در واقع آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی بیشتر از وزارت نفت است. در سال ۸۵ این رابطه معکوس شده و بانک مرکزی درآمد نفتی ایران را ۶۲ میلیارد دلار گزارش کرده اما وزارت نفت این رقم را ۶۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است. بنابراین در سال دوم رقم وزارت نفت از بانک مرکزی بیشتر است. از سال ۸۶ به بعد شکاف رقمی اعلام شده از سوی دو مرجع عمق بیشتری می یابد، به طوری که بانک مرکزی در گزارش خود از درآمد ۸۱ میلیارد و ۵۶۷ میلیون دلاری نفت سخن می گوید اما وزارت نفت درآمد نفت را ۶۶ میلیارد دلار عنوان می کند. در سال ۸۶ تفاوت رقمی یکباره به عددی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار می رسد که تفاوت قابل ملاحظه یی است. سال ۸۷ هم بر همین قاعده ادامه یافته است. وزارت نفت از طریق مجرای رسمی خود درآمد نفت را ۷۳ میلیارد دلار اعلام کرده اما بانک مرکزی از رقمی نزدیک به ۸۲ میلیارد دلار خبر می دهد. به این ترتیب در سال ۸۷ هم شکاف رقمی معادل هشت میلیارد دلار را شاهد هستیم؛ شکافی که فعلاً کسی نمی داند ریشه آن در چیست؟ منبع: روزنامه اعتماد http://siasatnews.mihanblog.com/  
99