آموزش مجازی پارس , elearningpars

آموزش مجازی پارس

آموزش مجازی پارس , elearningpars

آموزش مجازی پارس

53نــــفــــــر
عضو شده اند
53نفر عضو شده اند
بیشتر
94/11/27 11:40

دكوراتور داخلی شیشه ای مقدماتی

آموزش مجازی پارس
دكوراتور داخلی شیشه ای مقدماتی

‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Amateur glass interior designer

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 7315-83-001 -1

‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 85 ساعت

دكوراتور داخلی شیشه ای یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره دكوراتور داخلی شیشه ای مقدماتی را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
99