آموزش مجازی پارس , elearningpars

آموزش مجازی پارس

آموزش مجازی پارس , elearningpars

آموزش مجازی پارس

53نــــفــــــر
عضو شده اند
53نفر عضو شده اند
بیشتر
94/11/27 11:39

نقاشی و برجسته كاری روی چوب

آموزش مجازی پارس
نقاشی و برجسته كاری روی چوب

‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Painting and fretwork on wood

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 8-95/28/1/1

‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 320 ساعت

برجسته كاری روی چوب یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به نقاشی و برجسته كاری روی چوب پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره نقاشی و برجسته كاری روی چوب را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره نقاشی و برجسته كاری روی چوب در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
99