نرم افزار اندروید کلوب
آموزش مجازی پارس , elearningpars

آموزش مجازی پارس

آموزش مجازی پارس , elearningpars

آموزش مجازی پارس

53نــــفــــــر
عضو شده اند
53نفر عضو شده اند
بیشتر
94/11/27 11:36

تصویر ساز کتاب کودک

آموزش مجازی پارس
تصویر ساز کتاب کودک

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 1-62-46/1/1

‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 50 ساعت

تصویر ساز کتاب یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به تصویر ساز کتاب کودک پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره تصویر ساز کتاب کودک در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
99