آموزش مجازی پارس , elearningpars

آموزش مجازی پارس

آموزش مجازی پارس , elearningpars

آموزش مجازی پارس

53نــــفــــــر
عضو شده اند
53نفر عضو شده اند
بیشتر
94/11/27 11:34
نقاش لاكی

‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Shellac painter

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 2651-83-059-1

‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 205 ساعت

نقاش لاكی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره در مرکز ، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
99