آموزش مجازی پارس , elearningpars

آموزش مجازی پارس

آموزش مجازی پارس , elearningpars

آموزش مجازی پارس

53نــــفــــــر
عضو شده اند
53نفر عضو شده اند
بیشتر
94/11/26 10:33

دوبلور مقدماتی

آموزش مجازی پارس
دوبلور مقدماتی

‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Amateur dubber

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 2655-87-001-1

‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 69 ساعت

دوبلور مقدماتی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به دوبلوری پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
99