آموزش مجازی پارس , elearningpars

آموزش مجازی پارس

آموزش مجازی پارس , elearningpars

آموزش مجازی پارس

53نــــفــــــر
عضو شده اند
53نفر عضو شده اند
بیشتر
94/11/26 10:22

نگارنده متون فارسی،آیین نگارش

آموزش مجازی پارس
نگارنده متون فارسی،آیین نگارش

‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Writer of Persian texts, rules of writing

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 1-51/25/1/1

‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 235 ساعت

نگارنده متون فارسی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره نگارنده متون فارسی، آیین نگارش در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
99