نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
افراطی ها , efrati_ha

افراطی ها

افراطی ها , efrati_ha

افراطی ها

25,892نــــفــــــر
عضو شده اند
25,892نفر عضو شده اند
بیشتر
94/12/27 10:24

اﯼ ﮐـــــــﻮﺩﮎ ....

افراطی ها
اﯼ ﮐـــــــﻮﺩﮎ .....
ﮐﻔﺶ ﻫﺎی پدرت ﺭﺍ ﻧﭙﻮﺵ ؛
ﺗﻼﺵ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻧﺖ ؛
ﻏــــــﻤﮕﯿﻨﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .....
دنیای بزرگترها آنقدر بزرگ است
که گاهی خودت در آن گم میشوی
آنقدر بزرگ که برای جاشدن در قلب آدم هایش
گاهی دیگر مجبور میشوی خودت را کوچک کنی .
ﮐــــــﻮﺩﮎ ﺑﻤﺎﻥ ، ﮐﻮﭼــــﮏ ﺑﻤﺎﻥ .....
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻧﻢ
ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﮐــــــــﻮﭼﮏ ﮐﺮﺩ ،
ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻧﻢ ﺭﺍ ...!!!!
99
30
2
39
بهار سوئیت , baharsweetgirl
چهارشنبه 7 خرداد ، 00:24
like
ادامه
  , sahar____29
دوشنبه 9 فروردین ، 12:25
لایک
ادامه