دوست یابی , dustyabiclub

دوست یابی

دوست یابی , dustyabiclub

دوست یابی

53,562نــــفــــــر
عضو شده اند
53,562نفر عضو شده اند
93/08/13 00:03

دریاچه گدازه، پدیده ای حیرت انگیز از آتشفشان

دوست یابی
آتشفشان یکی از پدیده های طبیعی و دائمی زمین شناسی است که در طول تاریخ زمین شناسی نسبتا بدون تغییر باقی مانده و در ایجاد، تحول و تکامل پوسته و گوشته زمین نقش اساسی داشته و دارد. تولید مواد آتشفشانی و پدیده های مؤثر در ایجاد آتشفشان از دوره پرکامبرین تا عهد حاضر تغییر چندانی نداشته است و آنچه در این راستا تغییر کرده است، نوع دانسته ها، چگونگی اندیشیدن و نحوه بهره گیری از آنهاست. آتشفشانها پدیده های جهانی هستند و در سایر کرات منظومه شمسی به ویژه سیارات مشابه زمین یک پدیده عادی محسوب می شود و آتشفشان بی شک در کیهان ...

برای مشاهده ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه نمایید

99