نرم افزار اندروید کلوب
ژرفــــــــا , deep

ژرفــــــــا

ژرفــــــــا , deep

ژرفــــــــا

120,843نــــفــــــر
عضو شده اند
120,843نفر عضو شده اند
98/09/18 16:40

مسئله بر سر اعتقاد انسان به موضوعات نیست، بلکه بر...

ژرفــــــــا
مسئله بر سر اعتقاد انسان به موضوعات نیست،
بلکه بر سر آن است که اعتقادات
از انسان چه می‌سازند !

99
آخرین مطالب ژرفــــــــا
دلیلِ خوبِ بغض ها.... اگر کسی معنای عاشقانه‌هایت را نفهمید، بر روی عشق... وفاداری چیز بدیه !... تا به کجا کشد مرا مستی بی امان تو. در غالب اوقات فقط زمانی متوجه بودن کسی می‌شویم که... اگر انسان را معجونی از فرشته و حیوان بدانیم حقّاً... هربارکه میخواهم به سمتت بیایم ، یادم می افتد"دلتنگی... حسن آنست که در صورت بسیاری هست !... دوست داشتن گاهی وقتها سنگین است به سان سنگینی لیاقت... هزار معنی دیگر ، به غیراز آنچه تو دانی درون عشق نهفته... مرزی که خیر و شر را از یکدیگر جدا می کند ، از میان... تو را چنان قلبی که از سینه ام کنده باشم رها کردم... ما در چه شماریم؟... نمی‌دانم از دلتنگی عاشق‌ترم یا از عاشقی دلتنگ‌تر... آدمیزاد است دیگر !... ناشناس بودن تضمینی برای راستگویی است، «یک نقاب به... هوشم به نگاهی برد جانانه چنین باید. این خود لحظه ی جدایی نیست که اندوه و غمش.... تا جان و دلم باشد من جان و دلت جویم یا من به کنار... ... بارالها ما زنها مگر بچه‌های صیغه‌ایِ خلقت هستیم؟... صبح یعنی که شراب ازلب تو مست شود صبح یعنی تو بیایی... چه کج رفتاری ای چرخ چه بدکرداری ای چرخ سر کین داری... انسان در بیست سالگی در مرکز جهان میرقصد ، در سی سالگی... آهای آیندگان، شما که از دل گردابی بیرون می‌جهید که... ازجمله دروغهای معمولی دیگر سکوت است .... من با تنت به کشف گل سرخ می روم و با یک شاخه گل به... تو هستی اگرچه ندانم کجایی. من پریشان تر از آنم که تو می پنداری. گاهی معمولی‌ترین و ابتدایی‌ترین داشته‌های زندگی آدم‌ها...