نرم افزار اندروید کلوب
ژرفــــــــا , deep

ژرفــــــــا

ژرفــــــــا , deep

ژرفــــــــا

120,817نــــفــــــر
عضو شده اند
120,817نفر عضو شده اند
98/06/23 16:27

هر کسی که خلوت خود را از کف بدهد، همه چیزش را باخته...

ژرفــــــــا
هر کسی که خلوت خود را از کف بدهد،
همه چیزش را باخته است...
99
آخرین مطالب ژرفــــــــا
توده‌ی مردم مثلِ گوسفندهایی هستند که قوچِ پیشاهنگ... وقتی بر می خیزم بگذار با اشتیاق باشد مثل پرنده ای... بگذار کسی نداند که چگونه من به جای بوسیده شدن و نوازش... عکس های قدیمی‌مان خیلی گول زننده‌اند، آدم فکر می... گفتم دلم می‌خواهد ماه من و تو همیشه پشت ابر بماند... عقیده به اینکە فقط یک حقیقت وجود دارد و یک نفر صاحب... تجملات هیچ‌وقت جاذبه‌ای برایم نداشته.... اعجاز همیشه در سادگی است برای رسیدن به حقیقت مطلق... هیچوقت، به هیشکی هیچی نگو اگه بگی،دلت واسه همه تنگ... نمی دانم انسان در کره ماه وجود دارد یا نه،  اما اگر... در انتظار خدا به سر بردن یعنی درنیافتن اینکه خدا... زندگی خیلی کوتاه است قوانین را کنار بگذار بدی ها... یار دبستانی من ، با من و همراه منی چوب الف بر سر... جزای حماقتمان، احمق هایی هستند که بر ما حکومت می... شهر، با برج و باروها و بناهای رفیعش زندان بزرگی است... در خاطرات هر کسی چیزهایی است که به هیچ کس نمی گوید،... چشم دارم که مرا از تو پیامی برسد. در جامعه‌ای که عشق فعّالیّتی خطرناک محسوب می‌شود؛... هرکسی را به تو این مِیل نباشد که مرا. مَرا آرام میدانی، ولی من معدنِ دردَم. و همچنان در جستجوی هیچ نیستم مگر اندک هوای راستین... گریس: تو فک کردی من یه فاحشه ام!... حقیقت دارد تو را دوست دارم در این باران. حال و روز من چرخشی دایره وار دارد.... هر وقت ملتی از روی ناچاری به زور تن داده و از مستبدین... ... حق با تو بود پاتریک.... تاریخ همه ی انقلاب ها و جنگ‌ های داخلی بلا استثنا... قلب شما در سکوت و آرامش به اسرار روزها و شبها شناخت... «انزوا» برای روحی که از عشقی بزرگ نمی‌سوزد، مرگبار...