نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
دانشگاه علمی کاربردی تنکابن_مهستان سبز شمال , daneshgahelmi

دانشگاه علمی کاربردی تنکابن_مهستان سبز شمال

دانشگاه علمی کاربردی تنکابن_مهستان سبز شمال , daneshgahelmi

دانشگاه علمی کاربردی تنکابن_مهستان سبز شمال

222نــــفــــــر
عضو شده اند
222نفر عضو شده اند
84/12/28 08:30

فرق عشق و دوست داشتن : بین کسی که عاشق شده است وکسی...

دانشگاه علمی کاربردی تنکابن_مهستان سبز شمال
فرق عشق و دوست داشتن :
بین کسی که عاشق شده است وکسی که تنها شخصی را دوست دارد تفاوتهایی است ، نکات زیر به شما کمک خواهد کرد تا این تفاوت را درک کنید .

1- هنگام دیدن کسی که عاشق او هستید تپش قلب شما زیاد شده و هیجان زده خواهید شد اما هنگامی که کسی را میبینید که آن را دوست دارید احساس سرور و خوشحالی می کنید .
2- هنگامی که عاشق هستید زمستان در نظر شما بهار است ولیکن هنگامی که کسی را دوست دارید زمستان فقط فصلی زیبا (زمستانی زیبا) است .
3- وقتی به کسی که عاشقش هستید نگاه می کنید خجالت می کشید ولیکن هنگامی که به کسی که دوستش دارید می نگرید لبخند خواهید زد .
4- وقتی در کنار معشوقه خود هستید نمی توانید هر آنچه را در ذهن دارید بیان کنید اما در مورد کسی که دوستش دارید شما توانایی آن را دارید .
5- در مواجه با کسی که عاشقش هستید خجالت میکشید و یا حتی دست و پای خود را گم میکنید اما در مورد فردی که دوستش دارید راحت تر بوده و توانایی ابراز وجود خواهید داشت .
6- شما نمی توانید به چشمان کسی که عاشقش هستید مستقیم و طولانی نگاه کنید (زل بزنید) اما میتوانید در حالیکه لبخندی بر لب دارید مدتها به چشمان فردی که دوستش دارید نگاه کنید .
7- وقتی معشوقه شما گریه میکند شما نیز گریه خواهید کرد و اما در مورد کسی که دوستش دارید سعی بر آرام کردن او می کنید .
8- احساس عاشق بودن و درک آن از طریق نگاه (دیدن) است اما درک دوست داشتن بیشتر از طریق شنوایی است ( از طریق ابراز علاقه به صورت کلامی )
9- شما می توانید یک رابطه دوستی را پایان دهید اما هرگز نمی توانید چشمان خود را بر احساس عاشق بودن ببندید چرا که حتی اگر این کار را بکنید ، عشق همچنان قطره ای در قلب شما و برای همیشه باقی خواهد ماند .

مطالب بالا اگر چه تا حدود زیادی درست هستند اما به خاطر داشته باشید که مطلق نیستند و اصولا انسانها و احساسات آنها پیچیده تر از اینگونه تحلیلها هستند (مولف )


مترجم و مولف : علیرضا شیرازی

حالا شما عاشقین یا فقط دوست دارین
99