نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
کاتاتونیک , Catatonic

کاتاتونیک

کاتاتونیک , Catatonic

کاتاتونیک

19,368نــــفــــــر
عضو شده اند
19,368نفر عضو شده اند
98/10/22 21:40

عکاس: ناشناس

کاتاتونیک
تصویر معترض عراقی که ساختمانی دولتی را تصاحب کرده و بر صندلی مسئولی تکیه زده است که نتوانسته به خوبی از عهده مسئولیت خود برآید و او را ناامید کرده است.
99