نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
کاتاتونیک , Catatonic

کاتاتونیک

کاتاتونیک , Catatonic

کاتاتونیک

19,365نــــفــــــر
عضو شده اند
19,365نفر عضو شده اند
98/08/6 22:30

By Joel Meyerowitz, Camel Coats , 5th Avenue, New York, 1975

کاتاتونیک
99
30
1
3
شکرانه خانوم , pas.az.to
پنجشنبه 16 آبان ، 00:20
بیا ره توشه برداریم
قدم در راه بگذاریم
ببینیم آسمان آیا
به هرجایی همین رنگ است ?....
ادامه