نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
بخندیم! , bekhandim

بخندیم!

بخندیم! , bekhandim

بخندیم!

249,597نــــفــــــر
عضو شده اند
249,597نفر عضو شده اند
بیشتر
98/10/29 00:45

‏بابام میگه میدونی سخت ترین کار دنیا چیه؟...

بخندیم!
‏بابام میگه میدونی سخت ترین کار دنیا چیه؟
میگم نه
میگه بزرگ کردن یه خر تو خونه جای طویله://
99