دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد قائمشهر , azaduniversity_fanni_mohandesi

دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد قائمشهر

دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد قائمشهر , azaduniversity_fanni_mohandesi

دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد قائمشهر

440نــــفــــــر
عضو شده اند
440نفر عضو شده اند
87/09/13 11:47

مجلات اماری مجلات آماری ACM Transactions on Modeling...

دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد قائمشهر
مجلات اماری
مجلات آماری ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation, Association for Computing Machinery (New York) Advances and Applications in Statistics, Pushpa Publishing House (Allahabad) Advances in Applied Probability, Applied Probability Trust (Sheffield) Aligarh Journal of Statistics, The, Aligarh Muslim University (Aligarh, India) Allgemeines Statistisches Archiv, German Statistical Society and Physica-Verlag American Journal of Epidemiology, Oxford University Press, for the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Analytical Chemistry, American Chemical Society (Washington) Annales de l'Institut Henri Poincare, Section B, Calcul des Probabilities et Statistique, Gauther-Villars, distributed by Dunod-Gauthier-Villars (Montrouge) Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (Hayward) Annals of Applied Statistics, Institute of Mathematical Statistics (Hayward) Annals of Operations Research, Baltzer (Basel) Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Institute of Statistical Mathematics (Tokyo) Applicationes Mathematicae, Polish Academy of Sciences (Warsaw) Applied Mathematics and Computation, Elsevier Applied Psychological Measurement, SAGE Publications Applied Statistics (Journal of the Royal Statistical Society Series C), Blackwell Publishing, for the Royal Statistical Society Applied Stochastic Models and Data Analysis, Wiley (New York). Now renamed as Applied Stochastic Models in Business and Industry with a new editor. Assam Statistical Review, Dibrugarh University Astin Bulletin. International Actuarial Association Australian and New Zealand Journal of Statistics, Blackwell Scientific (Oxford), for the Statistical Society of Australia Inc. Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability Biometrical Journal. Journal of Mathematical Methods in Biosciences, Wiley-VCH (Berlin) Biometrics, Biometric Society (Alexandria, VA) Biometrika, Oxford University Press in association with Biometrika Trust, Oxford, UK Biostatistics, Oxford University Press in association with Biometrika Trust, Oxford, UK. Volume 1 in 2000. Brazilian Journal of Probability and Statistics, Brazilian Statistical Association (Sao Paulo) Calcutta Statistical Association Bulletin, c/o Department of Statistics, Calcutta University, New Science Bldg, 35, Ballygunge Circular Rd, Calcutta 700019 India Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science, National Research Council of Canada Case Studies in Business, Industry and Government Statistics, Bentley College. Electronic, Volume 1 in 2007. Chance, American Statistical Association (Alexandria, VA) Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Elsevier, for the Chemometrics Society. Editors's Page Communications in Statistics, Part A - Theory and Methods, Taylor and Francis Group Communications in Statistics, Part B--Simulation and Computation, Taylor and Francis Group Computational Statistics, Physica-Verlag (Heidelberg). Editor's www page. Computational Statistics and Data Analysis, Elsevier/North-Holland (New York; Amsterdam) Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier Contemporary Clinical Trials, Elsevier Data Mining and Knowledge Discovery, Kluwer Press. Four issues per year starting 1997. Decision Sciences, Decision Sciences Institute, J. Mack Robinson College of Business, Georgia State University, Atlanta, GA 30303 Discussiones Mathematicae Probability and Stochastics, Institute of Mathematics, Technical University of Zielona Góra, Poland. Ecological Modelling, Elsevier Ecology, Ecological Society of America (Tempe, AZ) Econometric Reviews, Marcel Dekker (New York) Econometric Theory, Cambridge University Press (Cambridge, UK) Econometrica, Blackwell Publishers, Oxford, UK Educational and Psychological Measurement, Sage Publications (Thousand Oaks) Environmental and Ecological Statistics, Kluwer Press. First issue 1994. EnvironMetrics, Wiley (New York) Epidemiology, Blackwell Scientific (Oxford) ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences (Les Ulis Cedex A, France) Extremes, Kluwer Press. Four issues per year starting 1998. Fuzzy Sets and Systems, Elsevier Health Services and Outcomes Research, Kluwer Press. Four issues per year starting 1999. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Institute of Electrical and Electronics Engineers (New York) IEEE Transactions on Automatic Control, Institute of Electrical and Electronics Engineers (New York) IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Institute of Electrical and Electronics Engineers (New York) IEEE Transactions on Reliability, Institute of Electrical and Electronics Engineers (New York) IIE Transactions, American Institute of Industrial Engineers (Atlanta) Insurance Mathematics and Economics, Elsevier/North-Holland (New York; Amsterdam) International Journal of Climatology, Wiley (New York) International Journal of Epidemiology, Oxford University Press (Oxford) International Journal of Forecasting, Elsevier International Statistical Review, International Statistical Institute (Voorburg, The Netherlands) Journal of Agricultural, Biological, and Environmental Statistics, American Statistical Association and International Biometric Society. First published 1996.  Journal of Applied Econometrics, Wiley (New York) Journal of Applied Mathematics and Decision Science, Massey University. Treats practical problems of Mathematics, Operations Research, and Statistics. First issue dated July 1997. The full text of articles is available free in PS or DVI formats for a limited time. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis, North Atlantic Science Publishing Company, Melbourne, Florida. A cross-disciplinary journal of mathematics and probability. First issue was 1988. Not included in Current Index to Statistics. Journal of Applied Meteorology, American Meteorological Society (Boston). Full text online. Journal of Applied Probability, Applied Probability Trust (Sheffield) Journal of Applied Statistical Science, Nova Science (Commack, NY) Journal of Applied Statistics, Carfax (Dunnellon, FL) Journal of Biopharmaceutical Statistics, Marcel Dekker (New York) Journal of Business and Economic Statistics, American Statistical Association (Alexandria, VA) Journal of Chemometrics, Wiley (New York) Journal of Classification, Classification Society of North America (St. Johns). See also JOC at Springer-Verlag Journal of Combinatorial Theory-Series A, Academic (New York; London) Journal of Computational and Graphical Statistics, American Statistical Association (Alexandria, VA) | Abstracts and Data Sets. Journal of Consulting and Clinical Psychology, American Psychological Association (Washington) Journal of Data Science. New journal starting January 2003. Academia Sinica (Taipei, Taiwan). Journal of Econometrics, Elsevier/North-Holland (New York; Amsterdam) Journal of Economic and Social Measurement, IOS Press Journal of Educational and Behavioral Statistics, American Educational Research Association (Washington) Journal of Forecasting, Wiley (New York) Journal of Hydrology, Elsevier/North-Holland (New York; Amsterdam) Journal of Interdisciplinary Mathematics. Academic Forum, Analytic Publishing Co., Delhi, India. Includes some probability and statistics. Volume 1 Number 1 is 1998. Journal of Marketing Research, American Marketing Association (Chicago) Journal of Microscopy, Blackwell Scientific (Oxford) Journal of Modern Applied Statistical Methods. College of Education, Wayne State University. Journal of Multivariate Analysis, Academic (New York; London) Journal of Nonparametric Statistics, Gordon and Breach Science (New York) Journal of Official Statistics, SCB-Distribution, S-701 89 Oerebro, Sweden Journal of Probability and Statistical Science. First issue in 2003. Journal of Quality Technology, American Society for Quality Control (Milwaukee) Journal of Statistical Computation and Simulation, Gordon and Breach Science (New York). See also the editor's JSCS page at Virginia Tech. Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier Journal of Statistical Research, Institute of Statistical Research and Training (Dhaka, Bangladesh). Journal of Statistical Software, UCLA Department of Statistics. Journal of Statistical Theory and Applications. Gowas Publishers, 91 Stallion Circle, Upper Holland, PA 19053, USA. Journal of Statistics and Management Systems. Taru Publications. Journal of Statistics Education, Department of Statistics, North Carolina State University, Raleigh, NC 27695-8203 (e-mail: listserv@jse.stat.ncsu.edu) Journal of the American Statistical Association, American Statistical Association (Alexandria, VA) (Data Archive) Journal of the Association for Computing Machinery, Association for Computing Machinery (New York) Journal of the Indian Society of Agricultural Statistics. Journal of the Japan Statistical Society, Institute of Statistical Mathematics (Tokyo) Journal of the Korean Statistical Society, Korean Statistical Society (Seoul) Journal of the Royal Statistical Society, Series A (Statistics in Society), Royal Statistical Society (London) Journal of the Royal Statistical Society, Series B, Methodological, Royal Statistical Society (London) Journal of Theoretical Probability, Kluwer Academic (Dordrecht). See also the Editor's Journal Homepage at the University of South Florida Journal of Time Series Analysis, Basil Blackwell (Oxford) Korean Journal of Applied Statistics, Korean Statistical Society (Seoul) Lifetime Data Analysis, Kluwer Academic (Dordrecht). Statistical science in the various applied fields that deal with lifetime data. Since 1995. Mathematical Biosciences, Elsevier Mathematical Methods of Statistics, Allerton Press (New York) Methodology and Computing in Applied Probability, Kluwer Press. Quarterly journal starting publication in 1999. Metrika, Physica-Verlag (Heidelberg) Metron. Università deli Studi di Roma "La Sapienza" Dipartimento di Statistica, Probabilità e Statistiche Applicate. Model Assisted Statistics and Applications, IOS Press, The Netherlands. First issue September 2006. Multivariate Behavioral Research, 365 Broadway, Hillsdale, NJ 07642 Pakistan Journal of Statistics, Islamic Society of Statistical Sciences (Lahore) Perceptual and Motor Skills, Ammons Scientific Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, Math and Physical Science, The Royal Society (London) Probability in the Engineering and Informational Sciences, Cambridge University Press (Cambridge, UK) Probability Theory and Related Fields, Springer-Verlag (Berlin; New York) Psychometrika, Psychometric Society, University of North Carolina at Greensboro, P. O. Box 26171 Greensboro, NC 27402-6171 Quaderni di Statistica e Matematica Applicata alle Scienze Economico-Sociali, Istituto di Statistica e R.O., University of Trento, Trento, Italy Quality Engineering, American Society for Quality Control (Milwaukee) Quality Progress, American Society for Quality Control (Milwaukee) Random Structures and Algorithms, Wiley (New York) Reliability Engineering and System Safety, Elsevier Revue de Statistique Appliquee - CERESTA, Inst de Stat des Universitée de Paris, Tour 45-55 (E.2), 4 Place Jussieu, 75230 Paris Cedex 05 France Risk Analysis, Blackwell Publishing (Oxford), for the Society for Risk Analysis Sankhya, The Indian Statistical Institute Scandinavian Actuarial Journal, Taylor & Francis, for the Danish Society of Actuaries, the Actuarial Society of Finland, the Norwegian Society of Actuaries and the Swedish Society of Actuaries Scandinavian Journal of Statistics. Blackwell Scientific (Oxford), for the Danish Society for Theoretical Statistics, the Finnish Statistical Society, the Norwegian Statistical Society and the Swedish Statistical Association Sequential Analysis, Marcel Dekker (New York) SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, Society for Industrial and Applied Mathematics (Philadelphia) SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing, Society for Industrial and Applied Mathematics (Philadelphia) SIAM Review, Society for Industrial and Applied Mathematics (Philadelphia) Sociological Methods and Research, SAGE Publications (Newbury Park, CA; London) South African Statistical Journal, Box 27321, Sunnyside, Pretoria 0132 Republic of South Africa Statistica Applicata, Rocco Curto Editore (Naples) Statistica Neerlandica, Vereniging voor Statistiek, c/o CWI, Kruislaan 413, 1098 SJ Amsterdam, The Netherlands Statistica Sinica, Institute of Statistical Science (Taiwan) Statistica, Via Belle Arti, 41, 40126 Bologna, Italy Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology, Bepress. Electronic journal starting 2002. Statistics Education Research Journal, International Association for Statistical Education. Electronic journal starting 2002. Statistical Inference for Stochastic Processes, Kluwer Press. Three issues per year starting 1998. Statistical Methodology, Elsevier, for the International Indian Statistical Association. First issue 2004. Statistical Methods and Applications, Springer Physica-Verlag, for the Italian Statistical Society. Since 2001. Statistical Methods in Medical Research, Hodder Arnold Statistical Modelling, Arnold Publishing. Volume 1 in 2001. Statistical Science, Institute of Mathematical Statistics (Hayward) Statistics and Computing, Springer US Statistics and Decisions, Oldenbourg (Munich) Statistics and Probability Letters, Elsevier Statistics Education Research Journal, International Association for Statistical Education and the International Statistical Institute. Statistics in Medicine, Wiley (New York) Statistics, Taylor and Francis Group Stats. The Magazine for Students of Statistics, American Statistical Association (Alexandria, VA) Stochastic Analysis and Applications, Marcel Dekker (New York) Stochastic Processes and their Applications, Elsevier/North-Holland (New York; Amsterdam) Stochastics, Gordon and Breach Science (New York) Structural Equation Modeling, Lawrence Erlbaum (Hillsdale, NJ) Student. First issue February 1995. A statistical journal publishing the thoughts of graduate students. University of Neuchatel, Switzerland. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, MIT Press. Articles available in PDF and Postscript formats. Since April 1996. Survey Methodology, Statistics Canada (Ottawa) Teaching Statistics, Blackwell Scientific (Oxford) Technometrics, American Statistical Association (Alexandria, VA). See also the editor's Technometrics page and the ASQ Technometrics page. Test, Spanish Statistical and Operations Research Society (Madrid) The American Mathematical Monthly, Mathematical Association of America (Washington) The American Statistician, American Statistical Association (Alexandria, VA). 50 year searchable index. The Annals of Probability, Institute of Mathematical Statistics (Hayward) The Annals of Statistics, Institute of Mathematical Statistics (Hayward) The British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, British Pyschological Society, c/o The Distribution Centre, Blackhorse Rd, Letchworth, Herts SG6 1HN UK The Canadian Journal of Statistics, Statistical Society of Canada The Econometrics Journal. Blackwell Publishers, for the Royal Economic Society The Egyptian Statistical Journal, Institute of Statistical Studies and Research, University of Cairo (Giza, Egypt) The Korean Journal of Applied Statistics (in Korean), Korean Statistical Society (Seoul) The Mathematical Scientist, Applied Probability Trust (Sheffield) The Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics, Institute of Statistical Mathematics (Tokyo) The Statistician, Royal Statistical Society (London), Discontinued in 2005, see Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society). Theory of Probability and its Applications (Transl of Teorija Verojatnostei i ee Primenenija), Society for Industrial and Applied Mathematics (Philadelphia) Theory of Probability and Mathematical Statistics (Transl of Teorija Verojatnostei i Matematiceskaja Statistika), American Mathematical Society (Providence) Water Resources Research, American Geophysical Union (Washington)
99