نرم افزار اندروید کلوب
اندیشه های ناب , andeshehayenab

اندیشه های ناب

اندیشه های ناب , andeshehayenab

اندیشه های ناب

167نــــفــــــر
عضو شده اند
167نفر عضو شده اند
96/11/19 23:45

بانوی شیعه شده لهستانی و قرآن

اندیشه های ناب
[https://www.aparat.com/v/DAikz]
فیلم بانوی شیعه شده کشور لهستانی که از جزئیات قرآن می گوید

کانال شناخت مسیحیت و پاسخ به شبهات

https://t.me/n_masihiat

n_masihiat@
99