کالج تخصصی کسب و کار آموزان , amoozan_business_college

کالج تخصصی کسب و کار آموزان

کالج تخصصی کسب و کار آموزان , amoozan_business_college

کالج تخصصی کسب و کار آموزان

15نــــفــــــر
عضو شده اند
15نفر عضو شده اند
بیشتر
92/08/21 12:07

دوره مهندسی فروش محتوای دورهتعریف فروش و تعیین اهدف...

کالج تخصصی کسب و کار آموزان
دوره مهندسی فروش
محتوای دورهتعریف فروش و تعیین اهدف فروشوظایف پرسنل واحد بازاریابیشناسایی افراد مناسب واحدهاظاهر یك فروشنده و نكات تاثیر گذار در جلسات فروشمدیریت اعتراض مشتریانبررسی یك الگوی موفق تجاری در ایرانمهندسی فروشبازاریابی و فروش تلفنیچگونگی ارتباط تلفنی ، با منشی ها و مسئولین دفاترچگونگی عبور از منشی ها (دربانان(مراحل فروش تلفنیخاتمه فروش و پیگیری فروش انتظارات تماس گیرنده تلفنیمهارتهای مذاكره تلفنی قبل از مكالمه ، حین مكالمه و بعد از مكالمهمهارتهای لازم برای بازاریابی و فروش تلفنی بازاریابی و فروش الکترونیکیمبانی تجارت الکترونیکیمفاهیم و راهبردهای بازاریابی الکترونیکیبازاریابی در شبکه های اجتماعیرویکردهای مشتری مداری در بازاریابی الکترونیکیرویکردهای ترویجی و تبلیغی در بازاریابی الکترونیکیوب سایت های اینترنتی و کارکردهای عملی آنها در بازاریابی الکترونیکیداده کاوی آماری و مدیریت بهینه وب سایت هابازاریابی نوین، ویزیتوری حرفه ای و مهندسی فروشهدف دوره: مهندس فروش كسی است كه اطﻼعات فنی و تكنیكی كافی در مورد محصولی كـه قصـد فـروش آن را دارد داشـته و در این مورد آموزش های ﻻزم را دیده باشد.ویزیتورها نخستین نمایندگان شرکت ها در مواجهه با مشتریان می باشند، از این رو در موفقیت فعالیتهای بازاریابی، از جایگاه ویژه برخوردار هستند. دوره آموزشی ویزیتوری حرفه ای، با هدف آشنایى مخاطبان با روش هاى افزایش مهارت هاى فروش و توانمندسازی بازاریابان حرفه ای (ویزیتورها) به شیوه ای کاملاً کاربردی و مطابق با واقعیت های بازار ایران، طراحی و ارائه شده است.آشنا سازی دانشجویان با اصول ، مبانی و تعاریف بازاریابی و بازاریابی الکترونیکی ، گستره بازاریابی ، اصول بازاریابی و ویزیتوری، روشهای کسب اعتماد به نفس ،آموزش وظایف اداری و اجرایی ویزیتور، توصیه های ویژه راجع به ظاهر یک فروشنده و نکات تاثیرگذار در جلسه فروش مهارتهای بازاریابی و فروش تلفنی،اصول و فنون مذاکره در حرفه ویزیتوری و وصول مطالباتروانشناسی ارتباط با مشتری در حرفه ویزیتوری و شناخت تیپهای شخصیتی مشتریان ، بهره گیری از زبان بدن در ارتباطات موثر مدیریت اعتراض مشتریان،زمان شروع به بازاریابی از تحقیقات بازار تا آخرین گام بازاریابی یعنی روش های افزایش رضایتمندی مشتریان و CSM می باشد.در ادامه دانشجویان باید با مبانی برنامه ریزی بازاریابی ، مراحل تدوین برنامه بازاریابی و اجرا و بازبینی آشنا شده و بتوانند در پایان کلاس برای یک کسب وکار از ابتدا یک برنامه بازاریابی تدوین نمایند.
99
آخرین مطالب کالج تخصصی کسب و کار آموزان