کالج تخصصی کسب و کار آموزان , amoozan_business_college

کالج تخصصی کسب و کار آموزان

کالج تخصصی کسب و کار آموزان , amoozan_business_college

کالج تخصصی کسب و کار آموزان

15نــــفــــــر
عضو شده اند
15نفر عضو شده اند
بیشتر
92/08/21 12:06

دوره بازرگانی بین المللی بازرگانی بین المللی در عملچگونگی...

کالج تخصصی کسب و کار آموزان
دوره بازرگانی بین المللی
بازرگانی بین المللی در عملچگونگی نگارش طرح کسب و کار (business plan) محاسبات و مسایل آشکار و پنهانمنبع یابی جهت واردات و صادرات به همراه معرفی سایتها B2B ونحو کار کردن با آنهاچگونگی عقد و نکات مربود به قرار داداصول و فنون مذاکرات تجاری و خرید و فروشملزومات قبل ازمذاکرهملزومات در خلال مذاکرهترفندها در مذاکرات راه کارهی مقابله وچگونگی به کاربرانمباحث مهم جهت جمع بندی مذاکراتشروع فرایند واردات و صادراتشناخت اتاق بازرگانی و کارت بازرگانیچگونگی ثبت و سفارش کالا جهت وارداتچگونگی دریافت ایران کد،استاندار اجباری کالا و کد شبنمشناخت کالاهای که جهت واردات نیاز به مجوز خاص دارند به همراه معرفی سازمانهای ارایه دهنده مجوز وارداتآشنایی با انواع روش های حمل نقلآشنایی با کنوانسیون حمل نقل بین المللیمبحث INCOTERMSعرفی اینکوترمز 2010 و تفاوت آن با نسخه های قبلیشناخت مرزهای ورودی و خروجی ایرانشناخت انواع اسناد حمل وچگونگی تشخیص نسبی اسناد حمل جعلی کلیات مبحث بیمه بار وکالارویش های پرداخت و دریافت بین المللی آشنایی با مفهوم ارزآشنایی با swiftاسناد تجاری مورد مبادلهآشنایی با اعتبارات اسنادی L\Cفایناس وریفاپناس Finance Refinanceآشنایی با ucp 600آشنایی با مناطق آزاد تجاری free zoneآشنایی با تاریخچه گمرکآشنایی با ارکان گمرکآشنایی با مفاهیم صادرات و واردات موقتترانزیت خارجی داخلیفرایند ترخیص کالای صادراتی و وارداتیمباحث تکمیلی گمرکیمباحث تکمیلی کلی
مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان انگلیسیThe Processes of PurchasingUsing Standard TermsPurchasing, its Scope and ObjectivesPurchasing; Inquiry and TenderOrganization for PurchasingPurchasing Strategy and PlanningThe Right QualityThe Right QuantityThe Right TimeThe Right SupplierThe Right PriceManaging NegotiationsPeople in PurchasingFinancing
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسیخصوصیات یک نامه تجاری خوب الگوهای جمله در زبان انگلیسی استفاده از علائم نقطه گذاری اصول نگارش تجاری به زبان انگلیسی نامه‌های درخواست نامه‌های معرفی و فروش استعلام در مورد تخفیف نامه‌های مربوط به پیگیری ارسال کالا و پرداخت 

مکالمات تجاری به زبان انگلیسیعناوین مورد بحث در دوره های مکالمات تجاری Commercial Conversations:
مکالمات تلفنی تجاریمکالمات تجاری بین المللیمکالمات حمل ونقل و ترانزیتماموریت های تجاریخدمات بانکی و مالیبازاریابی و تبلیغاتمذاکرات بازرگانیمهارت های اداره جلساتمکالمات مربوط به مهمانهای خارجی و VIPمهارت های اداره مذاکرات و فنون مذاکرهمهارت های رفتار بازرگانیمهارت های تنظیم قراردادمهارت های ارائه مطالب، اطلاعات و آمار در سمینار و جلسات
99
آخرین مطالب کالج تخصصی کسب و کار آموزان