کالج تخصصی کسب و کار آموزان , amoozan_business_college

کالج تخصصی کسب و کار آموزان

کالج تخصصی کسب و کار آموزان , amoozan_business_college

کالج تخصصی کسب و کار آموزان

15نــــفــــــر
عضو شده اند
15نفر عضو شده اند
بیشتر
92/08/21 12:03

دوره مدیریت نوین - ارتباطات محتوای دوره:زبان بدن...

کالج تخصصی کسب و کار آموزان
دوره مدیریت نوین - ارتباطات
محتوای دوره:زبان بدن (Body Language)تحلیل حرکات وحالات بدن(دست ها ، پاها و اجزای صورت)تحلیل استفاده ابزار و وسایل شامل سیگار عینک و غیرهوضعیت و شکل جمجمه و تاثیر آن بر رفتار انسانهاآیا ظاهر و پوشش جزوی از زبان حرکات بدن  است؟کاربردهای مهارت تفسیر زبان بدن در زندگی روزمرهکاربردهای مهارت تفسیر زبان بدن در زندگی حرفه ای – مذاکرات، فروش، مدیریت، ارتباطات رودررو...علل لزوم یادگیری و مهارت در علم، فن و هنر مذاکره تعریف مذاکره و روشهای مختلف مذاکرهمذاکرات به روش سنتی:مذاکرات مبتنی بر موضع گیریمذاکره نرم و ملایممذاکره سخت و تهاجمیمذاکرات به روش علمی پیشرفته :ارکان مذاکره علمیجهت‌گیری مذاکرات علمیعناصر اصلی روی میز مذاکره(نیازها ، خواسته‌ها و مواضع)آگاهی دادن به طرف مذاکرهبازگشودن طرف مذاکرهالفت بین نیازها و خواسته‌های دو طرفسخنرانی موثر و مفیدفنون مذاکره و ارتباطات موثر، زبان بدن ، سخنرانی و فن بیانهدف دوره: هدف ازدوره فن بیان و فنون مذاکره و ارتباط موثر، توانمند سازی افراد در برقراری ارتباط با دیگران در راستای بیان دیدگاهها ، خواسته ها و توانمندیهاست بگونه ای که متناسب با موقعیت(مکان و زمان) بیشترین تاثیرگذاری و نفوذ کلام حاصل شود. فنون مذاکره و برقراری ارتباط موفق مربوط به تمامی حوزه ها می باشد.
99
آخرین مطالب کالج تخصصی کسب و کار آموزان