نرم افزار اندروید کلوب
آخرالزمان , akhar_ol_zaman

آخرالزمان

آخرالزمان , akhar_ol_zaman

آخرالزمان

36,974نــــفــــــر
عضو شده اند
36,974نفر عضو شده اند
97/11/28 11:29

روحانی: جنگ مجروح و شهید دارد و ما امروز در جنگ اقتصادی...

آخرالزمان
روحانی: جنگ مجروح و شهید دارد و ما امروز در جنگ اقتصادی و تبلیغاتی هستیم‌/امروز دولت در خط مقدم مبارزه است.
نمی دونم چرا یهو یاد پوتین‌های براق بنی‌صدر وسط میدون جنگ افتادم ...
99
18
5
7
سمیه , somaiehjam
یکشنبه 28 بهمن ، 19:17
صد رحمت به بنی صدر
ادامه
 علی     مردان عاشق شهره شهر کمالند , emperor_17
یکشنبه 28 بهمن ، 13:00
آسمان سرخ شد از خون سرخ رجائی ها
لیکن پلیدی ها همه انگار در وطن جا ماند
ادامه
 علی     مردان عاشق شهره شهر کمالند , emperor_17
یکشنبه 28 بهمن ، 12:59
با هنر ها پر زدند و در خاطره ها ماندند
ادامه
 علی     مردان عاشق شهره شهر کمالند , emperor_17
یکشنبه 28 بهمن ، 12:59
باز هم بوی خیانت همه جا را پر کرد
ادامه
 علی     مردان عاشق شهره شهر کمالند , emperor_17
یکشنبه 28 بهمن ، 12:53
حق باتو است
مشت پیام تو پر نیست
دیشب سه بار بی خبر از مرز رد شدم
ادامه
آخرین مطالب آخرالزمان