نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
دلنوشته  , _delnaveshte_

دلنوشته

دلنوشته  , _delnaveshte_

دلنوشته

14,520نــــفــــــر
عضو شده اند
14,520نفر عضو شده اند
99/05/25 03:56

هر روز برای مترسک مزرعه از زندگی می گفتم ....

دلنوشته
هر روز برای مترسک مزرعه
از زندگی می گفتم ...
گندم می گفت :
شب ها که تو خوابی ،
مترسک تا صبح گریه می کند
99
22
1
2
پدرام علوی , pdram1367
شنبه 25 مرداد ، 07:48
ادامه