نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
دلنوشته  , _delnaveshte_

دلنوشته

دلنوشته  , _delnaveshte_

دلنوشته

14,520نــــفــــــر
عضو شده اند
14,520نفر عضو شده اند
99/05/25 03:39

ساده ڪه باشی ....

دلنوشته
ساده ڪه باشی ...
آدمهاخیلی زود دوستت میشوند
و تو خیلی دیر میفهمی دشمنت بودند
ساده ڪه باشی
آدمها با همه ڪمبودهایشان به غرورت
حمله میڪنند و با همه غرورشان مچاله ات میڪنند
ساده ڪه باشی
سادگی ات را حماقت میخوانند و كسی نمیفهمد
تو از فرط
آدم بودن
ساده ای...!
99
26
1
3
سپیده  , sm6889
شنبه 25 مرداد ، 10:03
like
ادامه