نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
دلنوشته  , _delnaveshte_

دلنوشته

دلنوشته  , _delnaveshte_

دلنوشته

14,520نــــفــــــر
عضو شده اند
14,520نفر عضو شده اند
99/05/24 18:51

از روی تو دل کندنم آموخت زمانه این دیده از آن روست...

دلنوشته
از روی تو دل کندنم آموخت زمانه
این دیده از آن روست که خونابه فشان است
دردا و دریغا که در این بازی خونین
بازیچه ی ایام دل آدمیان است
99
17
1
1
  , yousof.dariush.717
جمعه 24 مرداد ، 19:23
می فهمم...
ادامه