نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
دلنوشته  , _delnaveshte_

دلنوشته

دلنوشته  , _delnaveshte_

دلنوشته

14,520نــــفــــــر
عضو شده اند
14,520نفر عضو شده اند
99/05/24 18:13

چقدر خاطره ناتمام دارم من که اسم تک تکشان حکمت است...

دلنوشته
چقدر خاطره ناتمام دارم من
که اسم تک تکشان
حکمت است و تقدیر.........
99
23
7
4
علیرضا دلبر  , alirezadelbar0098
جمعه 24 مرداد ، 19:17
سنان تو ابروت
نه
ادامه
لاله ایرانی , hamta1398
جمعه 24 مرداد ، 19:10
یمااآن عمدن اینو میزاآری:////
ادامه
علیرضا دلبر  , alirezadelbar0098
جمعه 24 مرداد ، 19:08
ادامه
لاله ایرانی , hamta1398
جمعه 24 مرداد ، 18:41
ادامه
علیرضا دلبر  , alirezadelbar0098
جمعه 24 مرداد ، 18:38

ادامه
لاله ایرانی , hamta1398
جمعه 24 مرداد ، 18:23
ادامه