نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
دلنوشته  , _delnaveshte_

دلنوشته

دلنوشته  , _delnaveshte_

دلنوشته

14,429نــــفــــــر
عضو شده اند
14,429نفر عضو شده اند
99/04/23 11:43

قول دادم به خودم غصه تراشی نکنم فکر این را که تو...

دلنوشته
قول دادم به خودم
غصه تراشی نکنم
فکر این را که تو باشی و نباشی نکنم
99