نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
دلنوشته  , _delnaveshte_

دلنوشته

دلنوشته  , _delnaveshte_

دلنوشته

14,429نــــفــــــر
عضو شده اند
14,429نفر عضو شده اند
99/04/23 00:32

دوستت دارم شبیه کدام یک است؟...

دلنوشته
دوستت دارم
شبیه کدام یک است؟
سربازان فاتحی که شادمان
به آغوش معشوقه هایشان بازمی گردند،
سربازان شکست خورده ای که مغموم
برای آغوش معشوقه هایشان دلتنگ می شوند
یا سربازانی اسیر
که در سلول های تنهایی
به آغوش معشوقه هایشان فکر می کنند

سربازم
گاهی شاد
گاهی شکست خورده ای مغموم
و گاه اسیری تنها،

و از نتیجه ی هیچ جنگی
هیچ کس با خبر نیست
99